โปรโมชั่น

Dollar Plus 2 : แค่ถอนก็ได้กำไร

DollarFX ขอเสนอข้อเสนอสุดพิเศษให้กับผู้ใช้บริการของเราทุกคนได้มีโอกาสทำกำไรจากการเทรดอีกหนึ่งต่อด้วยโปรโมชั่น Dollar Plus 2 ที่ไม่เพียงคุณจะได้กำไรเมื่อคุณสามารถเทรดในคู่เงินหรืออนุพันธ์ต่างๆแล้ว เมื่อท่านถอนเงินออกจากบัญชีที่เปิดไว้กับเรารับเพิ่มไปเลยอีก "2 บาท" จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเข้าบัญชี

หมายเหตุ:โปรโมชั่นนี้สงวนสิทธิ์ให้กับเงินที่เป็นส่วนต่างจากกำไรการเทรดเท่านั้น และไม่นับในส่วนกำไรของ Position ที่ยังไม่ถูกปิด หากเป็นเงินที่เกิดจากการฝากเข้าหรือโบนัสจากทางผู้ให้บริการจะใช้เป็นอัตราถอนเงินออกตามปกติ

ข้อตกลงในการใช้ Dollar Plus 2

หาก DollarFX สงสัยว่าลูกค้าได้ใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิดหรือพยายามที่จะใช้ในทางที่ผิดหรือกระทำการใดๆ ที่ไม่ประสงค์ดีต่อเรา DollarFX ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจที่จะปฏิเสธ ระงับ หรือถอนโไม่ต้องฝากเงินหรือโปรโมชั่นใดๆ จากลูกค้าท่านนั้น และถ้าจำเป็นก็จะยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าท่านนั้นโดยชั่วคราวหรือถาวรหรือระงับการเข้าถึงบริการ และ/หรือ บล็อคบัญชีซื้อขายของลูกค้าท่านนั้น

นอกจากนี้ ถ้า DollarFX สงสัยว่าลูกค้าได้ละเมิดกฎของการใช้ Dollar Plus 2 โดยทำการเฮจด์โพซิชั่นของตัวเองทั้งภายใน (โดยใช้บัญชีซื้อขายอื่นที่มีอยู่กับ DollarFX หรือภายนอก (โดยใช้บัญชีซื้อขายอื่นที่มีอยู่กับโบรกเกอร์อื่น)), DollarFX ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก Dollar Plus 2 จากบัญชีซื้อขายของลูกค้าหรือจากบัญชีที่ได้รับประโยชน์จากการทำเฮดจ์ โดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้า DollarFX ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงของโบนัสได้ทุกเมื่อโดยทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงการเปลี่ยนแปลงในหน้านี้หรือหน้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

ข้อโต้แย้งใดๆ หรือความไม่เข้าใจที่อาจเกิดขึ้นจากเงื่อนไขและข้อตกลงนี้จะถูกแก้ไขโดยทีมงานบริหารจัดการของ DollarFX เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หากมีการตัดสินใจแล้วให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด และ/หรือ มีผลต่อทุกฝ่าย

Dollar Reward : เพียงแค่เทรดก็รับรางวัลสุดพิเศษไปเลย!

DollarFX ขอตอบแทนในความไว้วางในที่ท่านมอบให้และใช้บริการกับทาง DollarFX อย่างต่อเนื่อง ทาง DollarFX จึงได้เตรียมรางวัลไว้มากมายไว้สำหรับท่านที่เทรดอย่างสม่ำเพื่อแลกรับรางวัลสุดพิเศษจากเรา

Dollar Reward จะนับปริมาณการเทรดของท่านเป็นจำนวน Lot มาตรฐาน (Standard Lot) โดยท่านสามารถสะสมปริมาณการเทรดทั้งหมดเพื่อแลกรับของรางวัลซึ่งสามารถดูได้ในหน้าต่างของ member เมื่อท่านสมัครเป็นผู้ใช้บริการของเราแล้ว

หมายเหตุ: ปริมาณการเทรดนี้จะนับจากชื่อผู้เปิดบัญชีเดียวเท่านั้น จะไม่นับรวมกับปริมาณการเทรดของทีม IB ของท่าน